Quantcast

Month: April 2020

The “family safe” censorship

The “family safe” censorship

I have to clarify something. If you’re someone who has been reading my blog longer than just today, you may notice blog posts I have previously published have gone missing. I’m sad to confirm that this blog has been hit by an indirect form of censorship. Previously I always wrote.

No further updates

No further updates

I am sad to have to confirm that Vadim is among those who currently are infected with the COVID-19 (2019-nCoV) virus. Because of this, the SnowCalmth blog will not be updated until he has recovered. There is not much more that can be said as he was aware that the.

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

Lyrics: Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,Եղբայր ու քույր օտարացած։Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։ Սրտիս միջի նշան եմ արել՝Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ(Պիտ պաշտպանեմ),Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերիՈՒ ողջ զոհերի.

  • 88,208,460 visits were made to this blog.

Categories

Our main supports

ChildAid to Eastern Europe

Our nicknames

Certificate for nickname SnowCalmth, is registered to: Вадим Дмитриевич Довганюк Certificate for nickname The Calmth, is registered to: thecalmth.com
Certificate for nickname Valdi, is registered to: Vladislav Dovganyuk
SnowCalmth