Chí Thiện & Ruby Bảo An – Mồ Côi

Information

Artist: Chí Thiện
Featuring: Ruby Bảo An
Location: Vietnam
Copyright: T Production
Licensing: T Production
Additional credits: Our translation is based on the text translation shared on the SnowCalmth blog by Vadim Dovganyuk.

This share is sponsored by WebTVAsia.

Music video with English subtitles

Vietnamese transcript

Sáng nay con thắp hương cầu xin cha mẹ
Được bình an được cảm thông và được sẻ chia
Vì con là trẻ mồ côi
Khi tủi thân con một mình con khóc
Con mơ bàn tay cha bờ vai mẹ
Để con ôm khóc thật nhiều.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha dõi theo từng ngày
Chở che những khi con ngã
Những khi lạc bước.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha vẫn luôn bên cạnh
Khi trời mưa khi trở gió
Khi ốm đau triền miên.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha dõi theo từng ngày
Chở che những khi con ngã
Những khi lạc bước.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha vẫn luôn bên cạnh
Khi trời mưa khi trở gió
Khi ốm đau triền miên.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha dõi theo từng ngày
Chở che những khi con ngã
Những khi lạc bước.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha vẫn luôn bên cạnh
Khi trời mưa khi trở gió
Khi ốm đau triền miên.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng lấy con đi con!
Mày đi ra đây xơ xơ cả ngày, nãy mày có đi vô đây mà mày khóc hả mày?
Gia đình hả?
Cẩn thận mày với tao đó nha!
Sáng nay con thắp hương cầu xin cha mẹ
Được bình an được cảm thông và được sẻ chia
Vì con là trẻ mồ côi
Khi tủi thân con một mình con khóc
Con mơ bàn tay cha bờ vai mẹ
Để con ôm khóc thật nhiều.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha dõi theo từng ngày
Chở che những khi con ngã
Những khi lạc bước.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha vẫn luôn bên cạnh
Khi trời mưa khi trở gió
Khi ốm đau triền miên.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha dõi theo từng ngày
Chở che những khi con ngã
Những khi lạc bước.
Con biết ở trên thiên đàng
Mẹ cha vẫn luôn bên cạnh
Khi trời mưa khi trở gió
Khi ốm đau triền miên.
Sáng nay con thắp hương cầu xin cha mẹ
Được bình an được cảm thông
và được sẻ chia

Our English translation

This morning, I burned incense to pray for my parents.
To be safe, to sympathize, and to share.
Because I’m an orphan,
I cry for my own misery.
I dream of my father’s hands and my mother’s shoulder,
for me to hug and cry upon.
I know, in heaven,
my parents always watch over me.
They assist me when I fall
and when I get lost.
I know, in heaven,
my parents are always by my side.
Whenever it is rainy or windy,
and when I am sick.
I know, in heaven,
my parents always watch over me.
They assist me when I fall
and when I get lost.
I know, in heaven,
my parents are always by my side.
Whenever it is rainy or windy,
and when I am sick.
I know, in heaven,
my parents always watch over me.
They assist me when I fall
and when I get lost.
I know, in heaven,
my parents are always by my side.
Whenever it is rainy or windy,
and when I am sick.
Mommy! Don’t take me away!
You’ve been wandering around all day.
Did you come here just to cry?
It’s about family?
You better be careful with me!
This morning, I burned incense to pray for my parents.
To be safe, to sympathize, and to share.
Because I’m an orphan,
I cry for my own misery.
I dream of my father’s hands and my mother’s shoulder,
for me to hug and cry.
I know, in heaven,
my parents always watch over me.
They assist me when I fall
and when I get lost.
I know, in heaven,
my parents are always by my side.
Whenever it is rainy or windy,
and when I am sick.
I know, in heaven,
my parents always watch over me.
They assist me when I fall
and when I get lost.
I know, in heaven,
my parents are always by my side.
Whenever it is rainy or windy,
and when I am sick.
This morning, I burned incense to pray for my parents.
To be safe, to sympathize,
and to share.