Original Bulgarian lyrics: На хиляди мили от тук Когато ми трябваш до мене В ръцете на някого друг Но всичко това е до време Ти най-добре знаеш коя си И к’во бих направил за тебе До другата част на света Да не бъдеш сама, ще ти подаря цвете Да вдигнем.