This is actually an old translation of mine, done already back in 2017. The subtitled video was done around the same time. No idea why I did it anymore, nor why I actually did both an English and Turkish translation. However, as I never published it here on my blog, I decided to finally do so. The translations and video have all remain unedited, so typos and other mistakes are possible, I’m just no longer interested in fixing them as the translation is so old by now.

Music video with English subtitles

English Translation

The lights went out in the metropolis, the city frozen in anticipation of the dawn.
But even if it does not wake up, you are my sky, you are my sun.
Far away, where the desert sands go without water, dry with longing
Waiting for the rain, even if it is not shed, you are my sea, you are my thunderstorm.

A strong woman’s heart cracks, years fly by but she is not less than the tears
Shed at night and from morning to evening, she hides her emotions behind a mask of nonchalance.
Do not turn back if you are called or not, otherwise they will not end what they have started.
Fate limits everything and we buy happiness with coupons and pay for delivery following pain.

In a career boost, family and relationships. Just to interfere, friends are treated as girlfriends.
A strong man, too, has his own reasons not to call or write but we keep silent about it.
Pride, foolishness, strength, weakness, cowardice, courage. And what a difference this was called,
If it finishes inside, what’s left of love from the past and how I live.

The lights went out in the metropolis, the city frozen in anticipation of the dawn.
But even if it does not wake up, you are my sky, you are my sun.
Far away, where the desert sands go without water, dry with longing
Waiting for the rain, even if it is not shed, you are my sea, you are my thunderstorm.

I remember the sun gently warming, I was flying hastily and hurriedly past the lookout on Vernadsky Prospekt.
And you’re standing at the bus stop, all beautiful, and the heart beats out of my chest, but I press on the gas and fly past.
Maybe you saw me then, but even if it were so, you did not show it in the rain
Or, in fact, we just wanted to show our strength, that me without you, looks so good.

And so we live, giving strength to weakness. Do not in any way show your pain externally.
Strength is not in the fact that she was lying inside. We are not together and the rest are the lyrics.
And if I do not call and you do not call, then who will do it for us, baby?
The one who runs away is not silent, but rather the one who returns. Everything falls after all, but the entities rise up.

The lights went out in the metropolis, the city frozen in anticipation of the dawn.
But even if it does not wake up, you are my sky, you are my sun.
Far away, where the desert sands go without water, dry with longing
Waiting for the rain, even if it is not shed, you are my sea, you are my thunderstorm.

Turkish translation

Metropolde ışıklar sönünce, şehir şafak beklentisiyle donup kaldı
Fakat şafak olmazsa bile ,sen – benim gökyüzümsün, sen – benim güneşimsin
Uzaklarda, susuz çöl kumlarının hasretten kuruduğu yerlerde
Yağmuru beklerler, yağmur yağmazsa da, sen -benim denizimsin,sen -benim yağmurumsun

Güçlü bir kadının kalbinde çatlaklar var, yıllar geçtikçe
gamsızlık maskesi arkasında duyguları gizleyerek akşama kadar daha çok gözyaşı döker
Çağırsa da çağırmazsa da dönmeyecek , aksi halde başladıkları bitmezdi.
Kader her şeyi sınırlandırır ve biz, mutluluğu kuponlarla kazanarak bedelini acı çektikten sonra ödüyoruz

Karyer, aile ve ilişkiler
Sadece engeldi, arkadaşları ve kız arkadaşları tedavi ederdik.
Güçlü bir adamın da kendine göre aramamak ve yazmamak için sebepleri ancak biz bu konuda konuşmayalım.
Gurur, aptallık, güç, zayıflık, korkaklık, cesaret.
Adı ne olursa olsun, fark etmez

Eğer içinde aşktan ve geçmişten kalan bazı şeyleri tutuyorsa ,ben hala yaşıyorum demektir
Metropolde ışıklar sönünce, şehir şafak beklentisiyle donup kaldı
Fakat şafak olmazsa bile ,sen – benim gökyüzümsün, sen – benim güneşimsin
Uzaklarda, susuz çöl kumlarının hasretten kuruduğu yerlerde
Yağmuru beklerler, yağmur yağmazsa da, sen -benim denizimsin,sen -benim yağmurumsun

Güneşin sevgi ile ısıttığını hatırlıyorum, acele ve telaşla Vernadskiy caddesine uçarak gidiyordum.
Ve sen tüm güzelliğinle durakta bekliyorsun, kalbim göğsümden fırlayacak gibi atıyor, ancak gaza basıp geçiyorum.
Belki de o anda sen beni fark ettin, öyle olsa bile yağmurda belli etmedin
Ya da aslında biz güçlü olduğumuzu, “ben sensiz daha iyim, bak” dermiş gibi göstermek istedik.

Zayıflığı güç olarak göstermeye çalışarak bu şekilde yaşıyoruz işte.
İçimizdeki acıları hiçbir zaman dışa vurmuyoruz.
Güç insanın içinde yatmaz.
Birlikte değiliz, gerisi şarkı sözleri gibidir.
Eğer ben aramazsam sen de aramazsan, peki bunu bizim için kim yapacak bebeğim?
Kaçan değil, geri dönen güçlü olandır.
Çünkü herkes düşer, ancak sayılı kişiler yine ayağa kalkar.

Metropolde ışıklar sönünce, şehir şafak beklentisiyle donup kaldı
Fakat şafak olmazsa bile ,sen – benim gökyüzümsün, sen – benim güneşimsin
Uzaklarda, susuz çöl kumlarının hasretten kuruduğu yerlerde
Yağmuru beklerler, yağmur yağmazsa da, sen -benim denizimsin,sen -benim yağmurumsun

Russian lyrics

В мегаполисе погасли фонари, город замер в ожидании зари.
Но даже если она не проснется, ты – мое небо, ты – мое солнце.
Далеко, где пустынные пески без воды высыхают от тоски
Ждут дождя если он не прольется, ты – мое море, ты – мои грозы.

У сильной женщины на сердце трещины, годы пролетают но она не меньше слез
Проливает по ночам с утра до вечера, за маскою беспечности прячет эмоции.
Не обернется если позовет да и не позовет, иначе бы не заканчивалось то, что ими было начато.
Судьба все лимитирует и счастье по талонам получаем мы и выплачиваем сдачу после болью.

В карьере повышение, семья и отношения. Только мешали бы, друзей с подругами лечили.
У сильного мужчины тоже есть свои причины: не звонить и не писать но об это промолчим мы.
Гордость, глупость, сила, слабость, трусость, храбрость. Да и какая разница как оно назвалось,
Если добивает то что внутри осталось от любви от прошлого и так я и живу.

В мегаполисе погасли фонари, город замер в ожидании зари.
Но даже если она не проснется, ты – мое небо, ты – мое солнце.
Далеко, где пустынные пески без воды высыхают от тоски
Ждут дождя если он не прольется, ты – мое море, ты – мои грозы.

Помню солнце грело ласково, наспех и наскоро я летел я мимо смотровой на проспект Вернадского.
И ты стоишь на остановке вся красивая, и сердце из груди, но я давлю на газ и пролетаю мимо.
Может ты заметила меня тогда, но даже если так, то ты не показала это в дождь
Или по факту мы просто показать хотели, что сильные, мне без тебя так хорошо мол посмотри.

Так и живем, за силу выдавая слабость. Не выдаем внешне боль свою никак.
Сила не в том, чтоб она внутри лежала. Мы не в двоем – остальное лирика.
И если я не позвоню ты не позвонишь, тО кто же сделает за нас это малыш?
Силен не тот кто убегает, а кто возвращается. Падают все ведь, но единицы поднимаются.

В мегаполисе погасли фонари, город замер в ожидании зари.
Но даже если она не проснется, ты – мое небо, ты – мое солнце.
Далеко, где пустынные пески без воды высыхают от тоски
Ждут дождя если он не прольется, ты – мое море, ты – мои грозы.