Information

Artist: Daalman (Davy Macquoi)
Song language: Dutch (Flemish)
Country: Belgium
Copyright: Songboost
Licensing: TuneCore

English Subtitled Music Video

Official Dutch lyrics

ik doe het andersom
neem de uitgang bij de inkom
en ga slapen als de zon opkomt
altijd omgekeerd
ook op school alles afgeleerd
al wat recht was maakte ik weer krom

maar ik leef
en ik droom als geen ander
ik hou van iedereen
draai de wereld

al wat boven ligt
vind ik vaak beneden
elk stil leven zie ik bewegen
en ik blijf altijd ongedeerd
als een ander zich eens bezeert
voor wordt tegen
6 wordt 9

maar ik leef
en ik droom als geen ander
ik hou van iedereen
draai de wereld om
ja ik leef
maar dan anders
ik doe al wal jij wil
maar dan andersom

ik zie de maan bij de ochtendzon
drink mijn koffie koud
hou me stil in het oog van de storm
maar is dat dan fout?

want ik leef als geen ander
en ik droom alles andersom
ja ik leef maar dan anders
ik hou van iedereen
draai de wereld om

ja ik leef als geen ander
en hou van iedereen
draai de wereld om
ja ik leef maar dan anders
ik doe al wal jij wil
maar dan andersom

Our English translation

I do it the other way around.
I take the exit while entering,
and go to sleep as the sun rises.
Always reversed.
Also unlearned everything at school.
Everything that was straight, I made crooked again.
But I live
and dream like no other.
I love everyone.
Turn the world…
Everything upstairs,
I often find downstairs.
I see every still life moving.
And I always remain unharmed
when someone else gets hurt.
For becomes against.
6 becomes 9.
But I live
and dream like no other.
I love everyone.
Turn the world around.
Yes, I live
but differently.
I’ll do whatever you want,
but the other way around.
I see the moon at sunrise.
I drink my coffee cold.
I keep still in the eye of the storm.
But is that wrong?
Because I live
like no other
and I dream
everything backwards.
Yes, I live but differently.
I love everyone.
Turn the world around.
Yes, I live like no other
and love everyone.
Turn the world around.
Yes, I live but differently.
I’ll do whatever you want,
but the other way around.

Similar Posts