VaVa – Life’s A Struggle [English Subtitles – Tribute to Song Yueting]

By Vadim Dovganyuk

Original lyrics: 1995 年我来到这个世界在此我想给我的母亲最真诚的致谢为了把我养大放弃了她的事业可是我却让她痛苦在每个日夜 外婆她告诉我我的父亲早已死去当时的情景我还记得房间一片死寂此情此景我已经不想再去回忆还有我那些素未蒙面哥哥姐姐弟弟 Back to school 我不 听话让老师同学害怕他们互相说悄悄话我把罪恶都犯下这画面一霎那乍现像一只大雁我怕见到曾犯下错的那面 把戾气带进学校逃学我找到诀窍警察把我找到妈妈哭着说我还年少那时我觉得所有人都跟我作对我在我自己的世界尽情的落坠 离家出走的我那时还是未满15我打架跷课成为了全家人的耻辱我讨厌约束 讨厌被禁锢用最极端的方法让伤害过我的人记住 你是否有时觉得 命运它对你不公但有时又会学着 在沉重里找轻松我仰望星空 把过去冰封我发誓绝不会像他们一样过得那么平庸 Life’s a struggle日子还要过品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troublesEveryday 有多少问题要去面对有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡 Life’s a struggle日子还要过品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troublesEveryday 有多少问题要去面对有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡 谁都一样 会生老病死真相被遗忘 被藏进信纸树叶在流浪 风还没静止你我都一样想永远名留青史从小我就知道脚要踩地天在头顶佛在上方俯瞰众生就像蝼蚁 不用害怕 黑暗战胜不了光你保持真实就会得到爱的表彰我想要什么我会通过努力独立去争不是像个孩子在我身后狂喷想要梦想的路永远亮着绿灯就算是跪着也要朝着目标狂奔 我才不管你有什么看法当我需要精神救赎你又在哪太多必要交际 在不停交替着提醒我这虚伪面具下的脸都太假 梦中小路我不会停下脚步都想成功可成功毕竟占少数我慢慢从横冲 直撞到变牢固我在肮脏的泥泞里面找宝物 没经历苦难怎么叫做生活每一次分叉口我都仔细斟酌现在我站在这里 太阳它照常升起不管遇到什么笑着面对才是真理 Life’s a struggle日子还要过品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troublesEveryday 有多少问题要去面对有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡 Life’s a struggle日子还要过品尝喜怒哀乐之后有是数不清的 troublesEveryday 有多少问题要去面对有多少夜 痛苦烦恼着你无法入睡 English translation:…

Globus – Save Me [With Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

Song: Save Me Artist: Globus, a musical project by Israeli-American musician, composer, and record producer Yoav Goren Lead vocals: Ryan Hanifl Bass: Kfir Melamed Drums: Mike Horick Guitar: Ariel Mann Violin: Hiro Goto Keyboard: Yoav Goren Video location: Los Angeles, United States Copyright: Imperativa Records, a BMG Rights Management GmbH record label. Lyrics: See me…

Within Temptation – Entertain You [With Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

There’s always a group of people in society that doesn’t fit in and somehow we always have a need to emphasize that they do not fit in by singling them out, cornering them in all sorts of ways – think of viral videos, fights on the streets, et cetera. These people didn’t ask to be…

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

Lyrics: Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,Եղբայր ու քույր օտարացած։Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։ Սրտիս միջի նշան եմ արել՝Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ(Պիտ պաշտպանեմ),Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերիՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ։ Երազ տեսա՝ ծովից…