Quantcast

Category: Music

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

Lyrics: Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,Եղբայր ու քույր օտարացած։Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։ Սրտիս միջի նշան եմ արել՝Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ(Պիտ պաշտպանեմ),Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերիՈՒ ողջ զոհերի.

Jasmine Sokko – Tired

Jasmine Sokko – Tired

It’s much more than just the sound why I made the choice of this as the song of the week. A beautiful C-pop song by the Singaporean artist Jasmine Sokko. As for the subject, that is the main part why I love this song. It’s a known fact about me.

  • 86,344,687 visits were made to this blog.

Categories

Our main supports

ChildAid to Eastern Europe

Our nicknames

Certificate for nickname SnowCalmth, is registered to: Вадим Дмитриевич Довганюк Certificate for nickname The Calmth, is registered to: thecalmth.com
Certificate for nickname Valdi, is registered to: Vladislav Dovganyuk
SnowCalmth