Quantcast

SnowCalmth Blog

[WIP] Crimean Karaites or rather Crimean Karaimites? 1

[WIP] Crimean Karaites or rather Crimean Karaimites?

[The following blog post is a work in progress and will be expanded as more information is collected and verified.] As a descendant of Crimean Karaites, I often have to face ignorant people who...

Globus - Save Me [With Subtitles] 2

Globus – Save Me [With Subtitles]

Song: Save Me Artist: Globus, a musical project by Israeli-American musician, composer, and record producer Yoav Goren Lead vocals: Ryan Hanifl Bass: Kfir Melamed Drums: Mike Horick Guitar: Ariel Mann Violin: Hiro Goto Keyboard:...

The loner's dream 4

The loner’s dream

Even if you’re the only peaceful voice amid thousands screaming for violence, there is no reason to change your voice. The light in the darkness is what moves change. It’s generally not the masses...

No further updates 9

No further updates

I am sad to have to confirm that Vadim is among those who currently are infected with the COVID-19 (2019-nCoV) virus. Because of this, the SnowCalmth blog will not be updated until he has...

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ - Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles] 11

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

Lyrics: Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,Եղբայր ու քույր օտարացած։Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։ Սրտիս միջի...

SnowCalmth