Kodaline – Brother [With Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

This share is sponsored by Sony. The song and music video were licensed to this blog by Sony Music Entertainment.

The “family safe” censorship

By Vadim Dovganyuk

I have to clarify something. If you’re someone who has been reading my blog longer than just today, you may notice blog posts I have previously published have gone missing. I’m sad to confirm that…

No further updates

By Alina Dovganyuk

I am sad to have to confirm that Vadim is among those who currently are infected with the COVID-19 (2019-nCoV) virus. Because of this, the SnowCalmth blog will not be updated until he has recovered.…

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

Lyrics: Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,Եղբայր ու քույր օտարացած։Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։ Սրտիս միջի նշան…