Quantcast

Tag: english

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

Lyrics: Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,Եղբայր ու քույր օտարացած։Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։ Սրտիս միջի նշան եմ արել՝Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ(Պիտ պաշտպանեմ),Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերիՈՒ ողջ զոհերի.

El Flaco – Pla Pla Pla [English Subtitles]

El Flaco – Pla Pla Pla [English Subtitles]

I usually don’t translate Spanish songs, let alone with quite a bit of Argentinian slang. Therefore, please, don’t be surprised if there are mistakes in my translation. The translation has, however, been checked for mistakes by an Argentinian friend, and she didn’t notice any. If any mistake does happen to.

  • 88,209,251 visits were made to this blog.

Categories

Our main supports

ChildAid to Eastern Europe

Our nicknames

Certificate for nickname SnowCalmth, is registered to: Вадим Дмитриевич Довганюк Certificate for nickname The Calmth, is registered to: thecalmth.com
Certificate for nickname Valdi, is registered to: Vladislav Dovganyuk
SnowCalmth