Globus – Save Me [With Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

Song: Save Me Artist: Globus, a musical project by Israeli-American musician, composer, and record producer Yoav Goren Lead vocals: Ryan Hanifl Bass: Kfir Melamed Drums: Mike Horick Guitar: Ariel Mann Violin: Hiro Goto Keyboard: Yoav Goren Video location: Los Angeles, United States Copyright: Imperativa Records, a BMG Rights Management GmbH record label. Lyrics: See me…

Within Temptation – Entertain You [With Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

There’s always a group of people in society that doesn’t fit in and somehow we always have a need to emphasize that they do not fit in by singling them out, cornering them in all sorts of ways – think of viral videos, fights on the streets, et cetera. These people didn’t ask to be…

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

Lyrics: Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,Եղբայր ու քույր օտարացած։Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։ Սրտիս միջի նշան եմ արել՝Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ(Պիտ պաշտպանեմ),Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերիՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ։ Երազ տեսա՝ ծովից…