Globus – Save Me [With Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

Song: Save Me Artist: Globus, a musical project by Israeli-American musician, composer, and record producer Yoav Goren Lead vocals: Ryan Hanifl Bass: Kfir Melamed Drums: Mike Horick Guitar: Ariel Mann Violin: Hiro Goto Keyboard: Yoav Goren Video location: Los Angeles, United States Copyright: Imperativa Records, a BMG Rights Management GmbH record label. Lyrics: See me…

Advertisements

Within Temptation – Entertain You [With Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

There’s always a group of people in society that doesn’t fit in and somehow we always have a need to emphasize that they do not fit in by singling them out, cornering them in all sorts of ways – think of viral videos, fights on the streets, et cetera. These people didn’t ask to be…

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

By Vadim Dovganyuk

Lyrics: Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,Եղբայր ու քույր օտարացած։Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։ Սրտիս միջի նշան եմ արել՝Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ(Պիտ պաշտպանեմ),Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերիՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ։ Երազ տեսա՝ ծովից…

Koffee ft. Govana – Rapture [English subtitles]

By Vadim Dovganyuk

This share is sponsored by Sony. The song and music video were licensed to this blog by Sony Music Entertainment. Alacta: Food for infants mimicking human milk. More commonly known as Enfamil.Yah: A term used primarily by Jews, Seventh-day Adventists, and Mormons to not take the Lord’s name in vain.Lockjaw: A medical symptom also known…